Leczymy otyłość - dr Pietrzyk z certyfikatem PTBO
Dr n. med. Łukasz Pietrzyk otrzymał certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.